5:43 pm - Salı Ekim 6, 2015

2013 Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Pazar, 18 Kasım 2012, 16:25 | Sözleşmeli Personel | 0 Yorum | Google
yazar memur

2013 Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Celal Bayar Üniversitesi aşağıda belirtilen pozisyonlarda aranan şartlara uygun sözleşmeli personel alacak.Başvuru yapacak adaylar lütfen kouşulları dikkatle okuyunuz.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

2013 Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel 150x150 2013 Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama veAraştırmaMerkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmayacaktır) alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç)Kurumumuztarafından puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:

NİTELİK KODU ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 3 Hemşirelik veyaSağlıkMemurluğu lisans programından mezun olmak.
002 Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Türk vatandaşı olmak.

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3-Erkekadaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5- Başvuracak adayların durumunun;”657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,hizmetSözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüneuygunolması.

6- Adayların KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. (Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak,

2- Herhangi birsosyalgüvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

4- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4′üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

III- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:

1- İlanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde adaylar yalnız ilan edilen bir unvan için istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunabileceklerdir. Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.cbu.edu.tr internet adresinden temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurusunda başvuruda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden i fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak j ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adayların bazılarının puanlarının eşit olması halinde, öncelikle mezuniyettarihibunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.)

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanun’u uyarınca tebligat yapılmayacaktır.

5- Eczacı unvanı için KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday sayısının alım yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen pozisyona alınacak eczacı adayı mülakat sınavı yoluyla belirlenecektir. Eczacı unvanına başvurarak değerlendirmeye alınan adaylar için yapılacak mülakat yeri ve zamanı;sonuçlarınaçıklandığı tarihte Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır

IV- İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu.

2- Aranılan niteliklerde belirtilen öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti.

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (Eczacı pozisyonu hariç)

Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı istasyon Mevkii Merkez/MANİSA

Posta Kodu:45040

Bir önceki yazımız olan 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel başlıklı makalemizde 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel, sağlık memuru alan kurumlar ve sözleşmeli hemşire alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

2013 hemşire atamaları ne zaman*celal bayar üniversitesi yüksek lisans 2014*cbü personel alımı*ptt memur alımı sözleşmeli 2013-2014*2014 de hemşire atamaları*hemşire atama 2013*cbü hemşire alımı 2013*kpss celal bayar üniversitesi atamaları*2013 hemşirelik atamaları ne zaman*2013-2014 hemşire atamaları*
Etiketler: , , , ,

Siz de Yorum YAPIN