10:22 pm - Çarşamba Ekim 7, 2015

2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Pazar, 18 Kasım 2012, 16:22 | Sözleşmeli Personel | 0 Yorum | Google
yazar memur

2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel

2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS(B) puan türü uan sıralamasına göre başvuru yapan adaylar arasından sözleşmeli hemşire alacak.

DOKUZEYLÜLÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel 150x150 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ BRÜT ÜCRET ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 23 Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 1.883 TL. Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 1.909 TL. (İdareler, yukarıda belirtilen tavan Ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir.) – Lisans mezunu Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bolümü mezunu olmak- 2012 KPSSP3 sınavı puanı olmak 

– Askerlikle ilişiği olmamak

Başvuruda bulunacakların

10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifatarihindenitibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmamış olması.

Askerliğini yapmış olması. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

Herhangi birsosyalgüvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin: Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi, KPSSsonuçbelgesi, diploma veya mezuniyet belgesi (noter tasdikli), SGK hizmet dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikle Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5işgünü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan ‘Evrak Teslim Tarihi’nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği Inciraltı / İZMİR

Tel: (0 232) 412 23 22 – 412 24 19

Bir önceki yazımız olan 2013 Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı başlıklı makalemizde 2012 Sözleşmeli Personel Alımı, 2013 Cumhuriyet Üniversitesi ve 2013 Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

sözleşmeli hemşire alan üniversite hastaneleri*2014 hemşire atamaları*hemşire alan üniversiteler 2013*hemşire atamaları 2013*sozlesmeli hemsire alan universiteler*sözleşmeli hemşire alan üniversite hastaneleri 2013*2013 sözleşmeli hemşire alan üniversite hastaneleri*dokuz eylül üniversitesi hastanesi hemsire atamalari kpss puani*hemşire alan üniversiteler*izmir dokuz eylül üniversitesi memur alımı 2013*
Etiketler: , , , ,

Siz de Yorum YAPIN