3:47 pm - Çarşamba Eylül 2, 2015

2013 Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı

Salı, 20 Kasım 2012, 15:16 | Sözleşmeli Personel | 0 Yorum | Google
yazar memur

2013 Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı

2013 Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı

Kafkas Üniversite sözleşmeli personel alıyor.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/B fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesi (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) nde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen unvanlar için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısı kadar sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

Unvanı Adet Aylık Brüt Sözleşme Aranılan Nitelikler

Hemşire 25 Lisans: 1.741 TL. Yüksekokulların; hemşirelik bölümü mezun olmak

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Genelşartlan taşıyor olmak

2. Başvuru itibarıyla 18 yaşından küçükler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 40 ncı maddesinin 2.fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği istenecektir.

3. Sağlık Yüksekokulu veya eşdeğer okullarından Lisans Diploması almış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6. Erkekler için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

7. 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuru dilekçesi (www.kafkas.edu.tr) adresinden çıktı alınıp doldurulacaktır.

1- 2010 veya 2012 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birinden alınmış sonuç belgesinin fotokopisi

2- Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

3- Nüfus cüzdanın tasdikli onayı

4- 2 Adet Fotoğraf isteklilerin bu ilanın Ulusal Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15. nci günün mesai bitimine kadar Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresindeki web sayfasında örnek başvuru dilekçesini alıp doldurduktan sonra istenen belgeler (Noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanacaktır) ile birlikte Rektörlük yazı işleri (evrak kayıt) birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat tarihleri Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler esas alınacak, belgeler teyit ettirilerek gerçeğe aykırı herhangi bir belge sunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adayların isim listesi başvuru tarihini izleyen en geç 1 (bir) hafta içerisinde KPSS (B) puan sıralamasına göre Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlayabilmesi için ilan tarihinden en geç 10 (on) gün içerisinde Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ataması yapılacak adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

1- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

2- İkametgah Belgesi

3- 6 Adet Fotoğraf KPSS sıralamasında eşit puan alan adaylardan Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışmış olanlar tercih edilecektir.

http://www.memurbir.com

Bir önceki yazımız olan 2013 İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı başlıklı makalemizde 2013 İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı, kamu personel alımı ve sözleşmeli personel alımı 2012 hakkında bilgiler verilmektedir.

üniversite hastanelerinde 4 b hemşire maaşları*kafkas üniversitesi personel alımı*2014 hemşire maaşları*kafkas üniversitesi personel alımı 2013*kafkas üniversitesi hemşire alımı*2013 sözleşmeli hemşire maasları*üniversite hastaneleri hemşire maaşları*ığdır üniversitesi memur alımı*üniversite hastanesi hemşire maaşları*2013 araştırma hastaneleri hemşire alımı*
Etiketler: , , , , , , , , , ,

Siz de Yorum YAPIN