6:41 pm - Çarşamba Ekim 7, 2015

2013 Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımları

Perşembe, 10 Ocak 2013, 12:32 | İşci Alımı, İşkur | 0 Yorum | Google
yazar memur

2013 Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımları,

2013 Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımları

1982 yılından bu yana eğitim hizmeti sağlayan Trakya Üniversitesi,sözleşmeli personel alımı yapacaktır.Bir bölge üniversitesi haline gelen Trakya Üniversitesi’nin misyonu;öğrencilerine,öğretim üyelerine,personel ve mezunlarına,motive edici ve ilham verici bir ortam yaratmak ve desteklemektir.Trakya Üniversitesi kendini akademik özgürlüğe,araştırma eksenli eğitime,inovasyona yönelik araştırmaya,bilginin yaşam kalitesini arttırmak için uygulanmasına, uluslararası statüde gelişmeye ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya adamıştır.
Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada;657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.Alınacak personellere yazılı veya sözlü bir sınav yapılmayacak,KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacaktır.Büro personeli hariç alınacak personeller Üniversitenin Hastanesinde görev yapacak ve giderleri Döner Sermaya Gelirlerinden karşılanacaktır.
Alınacak personellerin ünvanı ve personellerde aranılan nitelikler aşağıdaki gibidir:
Laborant: Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Onlisans mezunu olmak.(1 kişi)
Diğer Sağlık Personeli: Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak(4 kişi)
Diğer Sağlık Personeli: Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programından mezun olmak(1 kişi)
Diğer Sağlık Personeli: Cerrahi Teknikerliği veya Cerrahi önlisans programından mezun olmak (Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görev yapmak üzere)(1 kişi)
Hemşire: Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans mezunu olmak(12 kişi)
Büro Personeli: iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu. Belgelendirmek kaydıyla Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetimi konularında eğitim almış ve en az 4 yıl çalışmış olmak(1 kişi)
http://ilan.iskur.orgPersonellerde Aranılan Genel Koşullar
1– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan (azla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını
açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
4- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.
 http://ilan.is-kur.org
6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personelolarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Bir önceki yazımız olan Elektronik Teknisyeni, Motor Teknisyeni,Tesviye, Makine İş İlanları 2013 başlıklı makalemizde elaman alımı, Elektronik ve İşkur Eleman Alım İlanları hakkında bilgiler verilmektedir.

trakya üniversitesi sözleşmeli tıbbi laboratuvar alımı yapacak mı 2013 ağusto*trakya üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2012 sonuçları*2013 2014 anestezi teknisyenı atamaları*trakya bölgesi garsoniş ilanları*trakya univeesitesi sozlesmeli anestezi alimi*trakya univeesitesine hemsire alimlari*trakya üniversitesi 4/c sözleşmeli tibbi laboratuvar alımı*trakya üniversitesi anestezi atamaları*trakya universitesi sozlesmeli anestezi alimi 2013*trakya üniversitesi yös 2014*

Siz de Yorum YAPIN