2:44 pm - Çarşamba Ekim 9, 8030

Kpss Memur Atama Klavuzu ve Detayları

Salı, 20 Kasım 2012, 12:01 | Eğitim | 0 Yorum | Google
yazar memur

Kpss Memur Atama Klavuzu ve Detayları
Kpss Memur Atama Klavuzu ve Detayları

Kpss Memur Atama Klavuzu ve Detayları

Kpss Memur Atama Klavuzu ve Detayları 300x225 Kpss Memur Atama Klavuzu ve Detayları

http://www.trendmobilyalar.com

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından
yerleştirme yapılacaktır.
1.2 KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve
pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve
22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans
ve 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS
puanını almış olmaları gerekir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün itibariyle,
sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.
Tercihlerin İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan
adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve
pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve
yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 19-28 Kasım 2012 tarihleri arasında İnternet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 28 Kasım 2012 gecesi, saat 23:59’da sona
erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren
tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve
Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan
Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını
belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden once sistemde kayıtlı mezun olunan
alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka
okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
2
DİKKAT:
Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında
yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz
önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için
tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz.
Tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin
kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler
Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde
değişiklik yapılamayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler
son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi İnternet’e girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim
etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresine giriniz
ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2012/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili
alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. İsteyen adaylar
tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3,00 TL. ödeyerek yaptırabilirler. KKTC uyruklu
adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine sınava başvururken kullandıkları numarayı kullanacaklardır.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden ücretsiz
olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına
girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha
önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara
doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da
pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav
Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini
edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de
kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler,
başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat
yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri
ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı
zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.
3.6 KPSS-2012/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir”
alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği
3
duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz
tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon
için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından
kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir.
Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2012/2 Tercihleriniz
……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada
“Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili İnternet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size
ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar
sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst
öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde
değişiklik yapılması mümkün değildir.
Mezun olunan program/alan bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öğrenci
belgesi…vb.) ve bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 27 Kasım 2012 günü saat
17:00’ye kadar SHDB KPSS Bürosuna ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız
aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız.
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Tercih süresi
tamamlandıktan sonra mezuniyet tarihinde değişiklik yapılamayacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların,aynı anda her iki diplomalarında yazan
program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların, hangi
program/alan bilgisine göre tercih yapacaklarına, tercihlerini kaydetmeden önce karar vermeleri ve
Merkezimiz kayıtlarında yer alan mezuniyet bilgilerinden farklı, diğer diplomalarında yazan
program/alanlarına yönelik tercih yapmak istedikler taktirde yukarıda belirtildiği şekilde değişiklik
işlemlerini yaptırmaları gerekir.
4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun
olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen
öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler
arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz
konusu tercih iptal edilecektir.
4
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca
atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak,
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan
biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
5. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin İnternet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile
edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri
kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın
hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
6. KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan
kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde
atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri
kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS’de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir
hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı
bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip
olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının İnternet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 15 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe”
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın
dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için,
dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına
(IBAN: TR 070001000830060280115013)5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun
fotokopisinin eklenmesi gerekir.
KPSS-2012/2
TERCİH LİSTESİ
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle
ÖSYM’ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: …………………… Mezuniyet Tarihi: ….. / …… /…….
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ………………………………..
Tercih
Sıra No
Kadro veya
Pozisyon Kodu Kadronun veya Pozisyonun Bulunduğu İl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ADAYLARIN DİKKATİNE!
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin
Ek 2’nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan
değişiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B
grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği
halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini
taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme
işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte
bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz
etmektedir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro veya pozisyonlarına yerleştirilmek için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce
aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.
1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını
doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak
şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü
itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.
f) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı
veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların
incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların
karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir.
Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI …” ifadesi var ise
kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları
gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün
çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi
atamalarının yapılması mümkün değildir.
2.1. ARFF MEMURU (İTFAİYECİ)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci)
pozisyonunu tercih edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:
a) En az 1.70 cm. boyunda olmak,
b) 28 yaşından büyük olmamak,
c) Ruhi ve fiziki engeli bulunmamak,
d) Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru (İtfaiyeci)
olarak görev yapabileceğine dair “Heyet Raporu” almış olmak.
2.2.AŞÇI
Aşçı kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan
MEB’den onaylı aşçılık sertifikasına ya da 3308 Sayılı Kanuna Göre bu daldaki ustalık/ kalfalık
belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli
olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.
2.3. AVUKAT
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin
verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının
kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık
Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü (28/11/2012) itibariyle sahip olmaları
gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık
stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara
“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı
vermez.
2.4.ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Taşra” Teşkilatı pozisyonlarını tercih edecek adaylar, Rize İli
dışında Trabzon veya Artvin’de de görevlendirilebileceklerdir.
2.5.ÇÖZÜMLEYİCİ
“Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
– Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrikelektronik,
elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
– Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim
kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden
en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
– İngilizce bilmeleri,
şarttır.
2.6. İTFAİYE ERİ
İtfaiye eri kadrolarını tercih edecek adayların Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15’inci maddesine
göre 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
a) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile
kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
c) 25 yaşını doldurmamış olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
2.7.KALORİFERCİ
Kaloriferci kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş
olan MEB’den onaylı sertifikalardan ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık
belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli
olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.
2.8.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu kadro veya
pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak
görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
f) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler…
hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu
Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında
sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde
tamamlanır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde
belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla
birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4’üncü
maddesinin 1’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma
ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde
olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda
kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
kurulu raporu istenecektir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına
ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce
yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv
araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.
2.9. MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin
“Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda
söz konusu Yönetmeliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara
atananlar ile bu Yönetmeliğin 41’inci maddesi uyarınca Hazine Avukatı unvanına atananlar;
atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu
sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.
Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Maliye
Bakanlığının B grubu kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il
sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir.
2.10.MUHASEBECİ
Muhasebeci kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş
olan MEB’den onaylı muhasebe sertifikalardan herhangi birine sahip olmaları veya örgün/yaygın
eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli muhasebe dersi almış olmaları ve bu hususu resmi olarak
belgelemeleri gerekmektedir.
2.11.ODYOLOG
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesine
göre Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte
veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya
doktorası yapmış olmaları gerekmektedir.
2.12.PROGRAMCI
“Programcı” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi
veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan
mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı
kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına
sahip olmaları şarttır.
2.13.SAĞLIK FİZİKÇİSİ
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesine
göre Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer
enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp
fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.
2.14. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu “memur” pozisyonları tercih edecek
adaylar “tartı memuru” olarak çalışacaklardır. Göreve ilişkin açıklamalar şunlardır;
• TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi vasıtaların tartısı
olduğundan ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.
• Bu binalar, TMO’nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak
açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında
da olabilir.
• Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm
işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.
• Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular
olup, bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.
2.15. YÜKSEK SEÇİM KURULU
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK’nın 31’inci
maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir seçimde bir siyasi parti listesinden aday olmamak.
3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve
pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi
itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna
sahip olmaları, ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip
olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, kadro/pozisyonlara ilişkin bakınız başvuru özel şartları
bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.
3.3. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde
birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş
bulunmaları yeterlidir.
3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına
ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki
öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi
olmaları şart değildir.
3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen
yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de
söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.
KPDS Puan ÜDS TOEFL PBT İELTS
Seviyesi
Aralığı IBT
A 100-90 100-90 120-108 677-623 9 – 7
B 89-80 89-80 107-96 622-588 6,5
C 79-70 79-70 95-84 587-561 6 – 5
D 69-60 69-60 83-72 560-531 4,5 – 4
E 59-50 59-50 71-60 530-497
3.6. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece “İNGİLİZCE BİLMEK” gibi bir yabancı dil
bilme şartının yer alması halinde, bu kadro/pozisyonları;
-(3.5.)’te belirtilenler,
-Ortaöğretimde yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,
-Yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim
kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,
-Yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar,
-Yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar,
-Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yabancı ülkelerde İngilizce dilinde
yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler,
tercih edebileceklerdir.
3.7. Başvuru şartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan
kadroları, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.8. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak”
niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı
Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.9. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak
belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”
niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da,
“M.E.B.’dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak
değerlendirilecektir.
3.10. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması
gerekmektedir.
3.11. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun
oldukları alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir.
3.12. Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan
alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017)
“Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.” koşulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar
başvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar
başvuramayacaktır.)
3.13. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte
olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il
düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise
kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir.
3.14. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan
pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin İlçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında
istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri
üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi
uygulanmaktadır.
3.15. 3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek
Lisesi, Teknik Lise ve Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim
kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları
yapılmayacaktır.
ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Özürlü statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel
şartları taşımaları halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün
bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinde; kurum ve
kuruluşların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında özürlü
çalıştırmak zorunda oldukları ve özürlüler için sınavların, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu
sürece özür grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve
ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Memur olmak isteyen özürlü vatandaşlarımızın, özürlü kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı
Kanunun 53’üncü maddesine istinaden özürlüler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı
olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

KPSS-2012/2 Tercih Kılavuzu

Bir önceki yazımız olan 2012/2 Kpss Lise mezunlarının tercih yapabileceği kurumlar ve kadrolar başlıklı makalemizde 2012/2 Kpss Lise mezunları, 2012/2 Kpss Lise mezunları kadroları ve 2012/2 Kpss Lise mezunları tercih hakkında bilgiler verilmektedir.

kpss kasım atamaları 2013*kasım memur atamaları 2013*2013 kpss kasım atamaları*kpss kasım 2013 atamaları*kpss kasım atamaları*tmo memur alımı 2013*tmo tartı memuru*toprak mahsulleri ofisi memur alımı 2013*kasım 2013 kpss atamaları*kasım atamaları 2013 kılavuzu*
Etiketler: , , , , , , , , , ,

Siz de Yorum YAPIN